Inschrijven repetities voorjaar 2021

  • Gelieve aan- en afwezigheden zo nauwkeurig mogelijk op te geven. In geval van wijzingen of last-minute afmeldingen vragen we je steeds vooraf een mail te sturen naar info@amaj.vlaanderen.