Inschrijving

Inschrijvingen voor activiteiten zijn pas definitief na betaling. Wie inschrijft, verbindt zich ertoe de ganse duur van de activiteit aanwezig te zijn.

Annulering

In geval van annulering, verwittig je ons zo snel mogelijk per mail (info@amaj.vlaanderen). Wie annuleert binnen de 14 dagen na inschrijving, krijgt het inschrijvingsgeld volledig terugbetaald, tenzij de inschrijving gebeurde binnen de termijnen zoals hieronder beschreven.

Als je annuleert later dan 14 dagen na inschrijving, worden er altijd administratieve kosten aangerekend (€ 15).

Musiceerdagen en dagkampen (zonder overnachting)

Tot vier weken voor aanvang wordt het inschrijvingsgeld volledig terugbetaald (na aftrek van de administratieve kosten). Nadien wordt het inschrijvingsgeld enkel terugbetaald om medische redenen gestaafd met een doktersattest.

Zomerkampen met overnachting

Wie meer dan drie maanden voor aanvang van het kamp annuleert, krijgt het inschrijvingsgeld volledig terugbetaald (na aftrek van de administratieve kosten). Wie minder dan drie maanden maar meer dan vier weken voor aanvang van een kamp annuleert, krijgt 50 % van het inschrijvingsgeld terugbetaald. Bij annulering minder dan vier weken voor aanvang van het kamp, kan slechts 25 % van het inschrijvingsgeld worden terugbetaald en enkel om medische redenen en op voorlegging van een doktersattest. Wanneer je annuleert vanwege ziekte of quarantaine, wordt het kamp terugbetaald na het voorleggen van een doktersattest.

Foto’s

Tijdens onze activiteiten worden foto’s gemaakt die gebruikt zullen worden op onze website en onze sociale media. Indien u wenst dat er geen foto’s van uw kind gepubliceerd worden, gelieve dit dan uitdrukkelijk te vermelden in het opmerkingenveld op het inschrijfformulier.

Verzekering

De inschrijvingsgelden bevatten een verzekering burgerlijke aansprakelijkheid en lichamelijke ongevallen. Schade aan instrumenten wordt niet door ons verzekerd. We raden dan ook steeds aan een eigen verzekering af te sluiten als je een instrument bespeelt dat je persoonlijke eigendom is.