Wat is Amaj?

Amaj is een toonaard. In andere landen noemen ze Amaj soms A-Dur of la majeur. Wij noemen hem gewoonlijk la groot. Amaj is GEK van muziek. Van alle muziek hoor, maar vooral van symfonische muziek, want daarbij mag echt iedereen meespelen! Dat moeten we leren, vindt Amaj, met iedereen samen spelen. En Amaj is niet de enige die symfonische muziek leuk vindt! Mensen die films maken, vinden symfonische muziek ook heel mooi. Of mensen die videogames programmeren. Of bekende popartiesten. Eigenlijk vindt misschien wel iedereen symfonische muziek leuk, en dat al meer dan 250 jaar lang! Toch weet niet iedereen hoe fijn het is om die symfonische muziek te beléven. 

En dat is net wat Amaj wil bereiken! Door te vertellen over deze muziek, de verhalen te delen waarover de muziek vertelt, de gevoelens te laten beleven die erin zitten, Amaj wil iedereen laten zingen en dansen OF – en dat misschien nog het liefst – zelf symfonische muziek laten spelen. Zo voel je het best hoe mooi ze is, maar ook hoe ze iedereen iets leert over het leven, hoe je er een beter mens van wordt. Dat vindt Amaj toch. Daar gelooft Amaj heel erg in. Een wijs man schreef heel lang geleden in een boek: ”Amaj is uitermate geschikt voor jeugdige vrolijkheid.” Daarom ben je bij Amaj al van heel jonge leeftijd welkom. Ons verhaal begint wanneer Luna en Frederik samen met Amaj voor de eerste keer naar het Grote Concertgebouw gaan … 

Als “Amaj” het thema zou zijn van een sessie musiceerdagen, dan zou dit het begin van het centrale verhaal kunnen zijn. Maar laten we het toch maar houden bij thema’s als Midzomernachtsdroom, Beethoven, De Planeten … Wel is het zo dat Amaj de missie heeft om de symfonische cultuur te versterken, in Vlaanderen en in Brussel. Omdat we geloven in de eindeloze zeggingskracht van het genre, de maatschappelijke relevantie ervan, de laboratoriumfunctie en gewoonweg de schoonheid. 

In onze contreien neemt de symfonische cultuur op dit ogenblik slechts een klein aandeel in onder de amateur- en jeugdensembles. Zeker als je de vergelijking maakt met de koor- en HaFaBra-cultuur. We hebben een waaier aan redenen om te geloven dat een maatschappij wint bij een brede kunstbeleving, en specifiek zijn we ervan overtuigd dat samen musiceren niet alleen deugddoend, maar ook uitermate vormend is. Daarom wil Amaj mee bouwen aan een toekomst met meer symfonische cultuurbeleving. 

Dat de jeugd de sleutel in handen heeft voor de toekomst, is misschien overbodig om te stellen, maar het is wel de reden waarom we sterke pedagogische methoden ontwikkeld hebben om jongeren te enthousiasmeren voor symfonische muziek en symfonisch musiceren. Amaj ontwikkelde een traject waarin jongeren bij aanvang kennis en vaardigheden opdoen om zich muzikaal te ontplooien en hun spelplezier te vergroten. Verder in het traject worden ze meer en meer geprikkeld om een eigen visie op het genre te ontwikkelen en de rijke symfonische traditie te interpreteren en op hun eigen manier voort te zetten.

Amaj is daarom geen koepelorganisatie, maar organiseert een scala aan activiteiten waarin jongeren met allerlei interesses en afkomst hun gading vinden. Het gaat hier meer bepaald om musiceerdagenvaste orkesten, en kampen.

Ontstaan

Amaj zag in 2016 het licht dankzij een aantal enthousiaste oprichters, dirigenten en docenten die de maatschappelijke noodzaak voelden voor een gestructureerde symfonische jeugdwerking in Vlaanderen en Brussel. Die maatschappelijke noodzaak werd versterkt door de stopzetting van de activiteiten van Jeugd en Muziek in Vlaanderen in diezelfde periode. Amaj adopteerde enkele van deze activiteiten en hervormde ze naar zijn inhoudelijke missie: de bevordering van de symfonische cultuur volgens een sterk pedagogisch model. Daarnaast werden heel wat nieuwe activiteiten ontwikkeld, zodat een traject ontstaan is waarbinnen kinderen en jongeren van 4 tot 18 jaar op hun niveau kunnen (blijven) beleven, leren en ontwikkelen.

Dit traject is door de jaren heen stelselmatig versterkt en wordt stelselmatig toegankelijk gemaakt voor kinderen en jongeren in gans Vlaanderen. Deze uitrol is verre van voltooid en een belangrijke doelstelling van Amaj in de nabije toekomst.

Pedagogische principes

Amaj is op dit ogenblik de enige organisatie in Vlaanderen en Brussel die volledig focust op een structurele symfonische jeugdwerking. Tegelijk zijn we ons ervan bewust dat symfonische cultuur de jongeren via heel wat kanalen bereikt en dat er dus meerdere partners zijn die een pedagogische rol spelen in de symfonischecultuurverspreiding. Via de principes van connected learning wil Amaj zoveel mogelijk partners de hand reiken om samen te werken aan een succesvol traject. 

Er is een voortdurend overleg met het Deeltijds Kunstonderwijs om de wisselwerking met de opleiding te garanderen. Op maat van de regio wordt bekeken welke samenwerkingen het meest opportuun zijn. De muziekopleidingen aan onze academies zijn bij de sterkste in Europa. Het is dan ook belangrijk dat de (muzikaal) ontwikkelende jongere voldoende kan ervaren waarom hij een opleiding volgt, en dat hij zijn identiteit (als muzikant) kan ontdekken. Amaj kan hierin een actieve rol spelen door met zijn aanbod het ervaringsveld van de jongere te verbreden. We hopen zijn enthousiasme te verhogen om zich verder op het instrument te bekwamen.

Ook de professionele symfonische orkesten vervullen een belangrijke pedagogische rol en zijn maar wat blij dat Amaj hun een kader biedt om hun kennis en schoonheid door te geven aan een nieuwe generatie. Amaj doet dat door met zijn leden concerten bij te wonen (met vormende momenten voor en na), maar ook door het inzetten van orkestmusici als coach, het delen van expertise rond doelgroepen enz.

Ten slotte spelen ook de ouders een belangrijke rol in het verhaal. Toonmomenten en concerten zijn niet enkel bedoeld voor de jongeren om hun vooruitgang te demonstreren. Op dergelijke momenten realiseren ouders zich weer waarom ze elke week chauffeur zijn voor hun kind, zijn ze extra trots en komen ze meer te weten over het leerproces, dat ze zo op een evidentere wijze kunnen ondersteunen.

“jongeren en hun omgeving doordringen van het symfonisch musiceren en hun de nodige hulpmiddelen bieden, maar ook de ruimte geven om deze rijke traditie op hun eigen manier verder te zetten in de 21ste eeuw.”

Activiteiten

Orkesten

Amaj heeft een orkestwerking in Antwerpen voor kinderen en jongeren van 8 tot 18 jaar. Kinderen kunnen instappen vanaf één jaar instrumentervaring en doorgroeien op hun eigen tempo; spelplezier staat daarbij centraal.

Musiceerdagen

Tijdens de schoolvakanties organiseert Amaj musiceerdagen die kinderen en jongeren onderdompelen in de symfonischemuziekwereld. Er wordt twee dagen lang volgens leeftijd (vanaf 4 jaar) en ervaring gemusiceerd en naar een slotconcert toegewerkt onder professionele begeleiding. 

Zomerkampen

Ook in de zomervakantie heeft Amaj een uitgebreid aanbod voor kinderen en jongeren (4 tot 18 jaar). Het gaat om dagkampen en kampen met overnachting onder begeleiding van gediplomeerde monitoren/animatoren, docenten, dirigenten.

Partners

Van bij de oprichting kon Amaj rekenen op de steun van een groot aantal relevante partners. Amaj gelooft dat samenwerking meer versterkend werkt dan concurrentie en is dankbaar dat vele organisaties zijn doelstellingen onderschrijven.