Fiscaal aftrekbare gift

Draag jij Amaj een warm hart toe en wil je ons een financieel duwtje in de rug geven? Dat kan!

Amaj wil iedereen die een (orkest)instrument bespeelt, de kans geven om in groep te musiceren. We vragen dus geen lidgeld aan onze deelnemers.

We hebben een projectrekening geopend bij de Koning Boudewijnstichting, waardoor je voor elke gift van meer dan € 40/jaar een fiscaal attest kan bekomen.

We organiseren elk schooljaar zo’n 35 repetities. Als je vindt dat een repetitie bijvoorbeeld € 5 waard is, dan kom je aan een bedrag van € 175 voor een gans schooljaar. Omdat je via de belastingaangifte 45 % van je gift terugkrijgt, kost deze bijdrage je ‘slechts’ € 96,25. Minder dan € 100 voor een gans jaar musiceervreugde dus!

Uiteraard is elke gift, hoe klein ook, ons dierbaar. En, niet alleen een eenmalige gift levert een fiscaal attest op. Het is ook mogelijk een doorlopende opdracht te geven aan je bank waarbij je bv. € 5 per maand stort (die je dan slechts € 2,75 kost). Let wel: om voor 2019 een fiscaal attest te kunnen ontvangen, moet er vóór 31/12/2019 een totaalbedrag van minstens € 40 zijn toegekomen op de projectrekening.

Om een fiscaal attest te kunnen krijgen, mag je gift NIET op onze eigen Amaj-rekening gestort worden. Giften komen bij ons terecht via

Bank van de Post, IBAN: BE10 0000 0000 0404

op naam van de Koning Boudewijnstichting

met de vermelding 017/0950/00013.

We danken je alvast namens Amaj, Jong Symfonisch Antwerpen Junioren, Jong Symfonisch Antwerpen Orkest 1.0 en Jong Symfonisch Antwerpen Strijkers XS.