Privacyverklaring

Amja vzw houdt rekening met jouw privacy!

In deze privacyverklaring wordt o.a. aangegeven welke gegevens wij van jou verzamelen, hoe wij deze gegevens gebruiken en hoe wij ze beveiligen. Door gebruik te maken van onze website stem je uitdrukkelijk in met het verzamelen, gebruiken en bewaren van jouw persoonsgegevens.

Wanneer je de website bezoekt, worden er geen persoonsgegevens verwerkt. Pas wanneer je (jouw zoon/dochter) inschrijft voor een activiteit en/of gebruikt maakt van een van onze andere diensten waarvoor registratie vereist is, kan Amaj bepaalde persoonsgegevens vragen. Amaj zal deze persoonsgegevens behandelen in overeenstemming met de GDPR-wetgeving inzake de verwerking van persoonsgegevens. Jij geeft de garantie dat de gegevens die je aan Amaj meedeelt jou toebehoren of dat je de toestemming hebt om deze te gebruiken en mee te delen. Amaj kan jou de toegang tot de website ontzeggen wanneer je gebruikmaakt van valse gegevens of van gegevens van derden zonder hun toestemming.

Amaj verwerkt jouw gegevens om je te contacteren in verband met je inschrijving voor een activiteit, je te informeren over andere activiteiten en diensten en voor het verbeteren van ons aanbod.

Amaj beschermt je gegevens met behulp van technische maatregelen om het risico van verlies, misbruik, openbaarmaking en/of wijziging zo klein mogelijk te maken.

Amaj bewaart de persoonsgegevens verbonden aan een inschrijving vijf jaar voor de administratieve verwerking: fiscale attesten, subsidierapportage Vlaamse overheid, beheer van facturatie en bevestiging voor de mutualiteit. Amaj bewaart de medische gegevens, eigen aan een inschrijving, slechts één jaar. Deze gegevens zijn noodzakelijk voor een goed verloop van de activiteit. Enkel de coördinator heeft toegang tot de medische fiche en geeft de relevante informatie door aan de leiding. Binnen een tijdsspanne van één jaar na het kamp worden medische gegevens verwijderd.

Amaj kan anonieme gegevens verzamelen (browerstype, IP-adres, besturingsprogramma …) om de kwaliteit en vindbaarheid van haar website te verbeteren.

Heb je nog andere vragen betreffende jouw gegevens, geef ons dan een seintje via info@amaj.vlaanderen.

U kan hier onze uitgebreide privacyverklaring lezen.