Van Bach tot Muüstapää

Uitgangspunt van dit concert op 23 november 2019 was dat de Junioren alles kunnen spelen. Alles van enig symfonisch of musicologisch belang. Grootmeesters van het symfonische repertoire als Tsjaikovski en Strauss passeerden de revue, maar de Junioren brachten ook hommage aan minder bekende grondleggers van het genre als Victor Borge en natuurlijk Bach. Voor de volledigheid natuurlijk de hele familie: van J.S. over N.O.T. tot P.D.Q.

Voor dit baanbrekende project hebben orkest en dirigent zich natuurlijk laten bijstaan. Meer bepaald en onder andere door Wimme Vüri, Laps pianist en klinisch musicoloog die zich als ambassadeur van Aslak Muüstapää en virtuoos vertolker van diens pianoconcerto wist te onderscheiden met meerdere Granny awards in de categorie Lapland-Oost. Muüstapää zelf haalde – net als voor zijn grootste oratorium Santas Kömming – de mosterd voor zijn concerto bij de Lapse volksmuziek. Tijdgenoot Mozart citeerde dit werk gretig en de invloed op de ganse muziekgeschiedenis én op het voetbalrepertoire van de Lage Landen kan eenvoudigweg niet worden overschat.

 

Programma

Volledige werken

A. Muüstapää
Concerto nr. 1
Allegro
Andante
Rondo con variazioni

J. Strauss
Radetzky mars
Pizzicato polka

J.S. Bach / arr. O. Reyntjens
Minuet in G
Salsa con Bach

F. von Suppé / arr. T. Boehme
Ouverture tot die Leichte Kavallerie

Various / arr. O. Reyntjens
Rivieren-medley

Fragmenten
J. Offenbach
Ouverture uit Orphée aux enfers (Cancan)

W.A. Mozart / arr. O. Reyntjens
Turkse mars

W.A. Mozart
Symfonie nr. 40
Requiem
Dies irae

Der hölle Rache

W.A. Mozart / arr. R. Willems
Die Grosste Nachtmusik

P.I. Tjsaikovski
Pianoconcerto nr. 1

J. Brubaker
What’s up at the symphony


Various / arr. R. Willems

Psycho
Jaws

K.J. Alford Colonel
Bogey

Wimme Vüri

Wimme Vüri is een Laps pianist en klinisch musicoloog. Hij groeide op in een cultureel hoogstaand milieu in het noorden van Finland. Langs moederszijde aan vaderskant stamt hij af van het oude Finse geslacht Möbïïllukke. Deze familie is verbonden met de bekende Italiaans-Duitse familie Santa-Claus, bekend om het ecologisch verantwoord speelgoed. Een verre achternicht aan moederszijde langs vaderskant was Nokia Möbïïllukke, de vrouw van componist Aslak Muüstapää.

Tot aan zijn adolescentie ging Vüri’s interesse vooral uit naar melodisch houthakken, ritmisch wildplassen, en het bespelen van de basvuvuzela. Diepgaande invloeden die nog steeds te horen zijn in zijn pianospel!
Tijdens zijn muzikale studies aan de Sibelius-Akademie in Helsinki ontwikkelde hij zich als een gedreven pianist en klinisch musicoloog. Omwille van diepmenselijke redenen keerde hij zich volledig af van het sociaal misbruik van toonladders en gebroken akkoorden, en specialiseerde zich in het onderzoek en de authentieke uitvoeringspraktijk van de muziek van Lapse componisten (componisten uit Lapland, n.v.d.r.), zoals bijvoorbeeld Hakke Hakketüüttüüt, Mide Nindeveek en Son Tågsnit. De ontmoeting met zijn Vlaamse collega en klinisch musicoloog Martin Valcke op 19 april 1999 (12u33-15u18) was bepalend voor zijn verdere leven. Met name het onderzoek van Valcke naar de volledig vergeten Lapse componist Aslak Muüstapää inspireerde Vüri om zijn leven volledig te wijden aan het
œuvre van zijn landgenoot en verre voorvader. Vandaag zal u ervan getuige kunnen zijn dat Vüri tot op
heden een onvermoeibaar en vurig pleitbezorger van Muüstapää is gebleven!