Niet alle kinderen en jongeren hebben de kans om te participeren aan de beleving van kunst en cultuur. Amaj wil de drempel zo veel mogelijk verlagen door aangepaste instapformules én door financiële stimulansen. Ook u kan een steentje bijdragen door een gift te doen ten gunste van ons participatiefonds. Dit fonds geeft ons de kans om de verschillende kansengroepen gunsttarieven te bieden voor onze activiteiten of extra activiteiten op maat te organiseren. Zo krijgt elk kind dezelfde kansen, ongeacht de achtergrond of de financiële situatie thuis.