U kunt een gift doen via ons rekeningnummer
BE83 7360 1583 5215 op naam van Amaj vzw.