Wellicht hebt u in deze bijzondere tijd veel vragen. We doen ons best om u zo goed mogelijk te informeren en streven ernaar om onderstaande informatie steeds aan te passen aan de meest recente, geldende veiligheidsmaatregelen.

Orkesten

Starten de wekelijkse orkestrepetities opnieuw in september?
Vanaf zondag 6 september repeteren onze orkesten weer. Omdat we door afstandsmaatregelen soms in kleinere groepen zullen moeten repeteren en/of omdat we grotere ruimtes nodig hebben die niet elke week beschikbaar zijn, zou het kunnen dat niet elk orkest elke zondag (voltallig) kan repeteren. We informeren onze orkestleden hierover via het repetitieschema.

Is het dragen van een mondmasker verplicht?
We vragen aan alle +12-jarigen om net zoals op school een mondmasker te dragen bij het binnenkomen, het buitengaan en ook tijdens de pauze. Enkel tijdens het musiceren moet het mondmasker niet gedragen worden.

Moeten orkestleden afstand houden van elkaar?
Voor kinderen jonger dan 12 jaar gelden geen afstandsregels. Voor jongeren vanaf 12 jaar is dat wel het geval.

Welke specifieke coronamaatregelen zijn van toepassing bij het musiceren?
Jongeren vanaf 12 jaar moeten voldoende afstand houden tijdens het repeteren. Orkest 1.0 en het juniorenorkest repeteren met 1,5 m afstand tussen strijkers en 2 m afstand tussen blazers. Elk speelt van zijn eigen partij en pupiter. Blazers moeten bovendien ook het condensvocht uit hun instrument opvangen in wegwerpdoeken. Elke blazer is ervoor verantwoordelijk naar elke repetitie zelf een ongebruikte wegwerpdoek mee te brengen en die na afloop van de repetitie zelf in de vuilnisbak te werpen.

Mag ik als ouder mijn kind tot aan het repetitielokaal brengen?
Het is voorlopig niet toegelaten om je kind in het gebouw te vergezellen. We zorgen voor onthaal buiten aan het gebouw:

  • van 9:00 tot 9:20 uur voor junioren
  • van 9:30 tot 9:50 uur voor XS en 1.0.

Opdat onze repetities tijdig zouden kunnen starten, vragen we dus om ten laatste 10 minuten voor aanvang aanwezig te zijn. Aan het einde van de repetitie wachten ouders ook buiten het gebouw. Als je kind een groot instrument bespeelt (zoals harp of contrabas) en dat niet zelf kan dragen, dan kan je hierover vooraf afspraken maken via info@amaj.vlaanderen.

Ik zou graag lid worden van een van de orkesten, zijn nieuwe inschrijvingen mogelijk?
In principe ben je van harte welkom. Omwille van de afstandsregels is de plaats in de lokalen soms wat krap. Daarom moeten we bekijken of we een plekje voor je vinden. Kom dus liefst niet onaangekondigd naar een repetitie, maar schrijf je vooraf in via het inschrijvingsformulier. We nemen dan zo snel mogelijk contact met je op.

Kunnen de orkesten ook concerten geven in het najaar?
We plannen voor elk van de orkesten een najaarsconcert. Of dit concert zal kunnen doorgaan, zal afhankelijk zijn van de pandemische situatie op dat moment. Het aantal zitplaatsen voor publiek zal beperkt zijn.

Musiceerdagen

Kunnen er musiceerdagen doorgaan in de herfstvakantie?
Ja, er kunnen musiceerdagen doorgaan, maar niet in de vorm zoals je dat gewend bent. Zo zullen we bijvoorbeeld geen samenzangsessies organiseren aan het begin en einde van de dag. We werken in groepen van maximaal 50 personen (inclusief begeleiding), waardoor het aantal inschrijvingen per groep beperkt is. Er zal in principe geen contact zijn tussen de groepen, tenzij tussen kleinere groepen die dan samen maximaal 50 personen tellen.

Is er een slotconcert voorzien aan het einde van de musiceerdagen?
In de herfstvakantie kunnen we helaas geen slotconcert organiseren aan het einde van de musiceerdagen. Ook al zijn voorstellingen met publiek in principe toegelaten, we kunnen onmogelijk op een veilige manier een concert organiseren vermits de verschillende bubbels geen contact met elkaar mogen hebben en geen gebruik mogen maken van dezelfde ruimtes. Er zijn bovendien onvoldoende zalen waarin we publiek kunnen ontvangen.

Wat als mijn kind verkouden is bij aanvang van de musiceerdagen, mag hij/zij dan deelnemen?
Een overzicht van de symptomen die kunnen wijzen op COVID-19 vind je hier. Als je kind een symptoom vertoont van de eerste reeks, of twee symptomen van de tweede reeks, dan mag hij of zij niet deelnemen. Als we tijdens de dag deze symptomen waarnemen, dan zullen we je vragen je kind onmiddellijk op te halen. Als je onmogelijk zelf kan komen, dan dien je vooraf iemand anders aan te duiden die bereikbaar is en je kind kan afhalen.

Mijn kind heeft een chronische ziekte. Mag hij/zij dan deelnemen?
Specifiek voor kinderen werd er gedefinieerd wie een hoger risico loopt op besmetting. Die risicogroepen vind je hier. Als je kind tot een van deze risicogroepen behoort, dan is het nodig om een toelating voor deelname te vragen aan de huisarts of aan de behandelend arts. Die toelating moet je niet aan ons voorleggen, we rekenen op de verantwoordelijkheid van de ouders.

Mijn kind was ingeschreven voor de musiceerdagen tijdens de paasvakantie 2020 en ik heb een tegoedcode ontvangen. Hoe kan ik dat tegoed inzetten?
Op het inschrijvingsformulier voor de musiceerdagen vind je een veld waarin je de tegoedcode kan invullen.

Hoe lang blijft mijn tegoedcode geldig?
Heeft je kind in de herfstvakantie geen zin of tijd om deel te nemen? Geen probleem, je tegoedcode blijft nog het ganse schooljaar 2020-2021 geldig. We houden je op de hoogte van de data van komende sessies.

Wanneer starten de inschrijvingen voor de musiceerdagen tijdens de krokus- en paasvakantie?
Omdat het werken in bubbels van 50 een grote invloed heeft op de manier waarop we onze musiceerdagen organiseren, wachten we nog even op meer nieuws m.b.t. de coronamaatregelen die van toepassing zullen zijn in het voorjaar 2021. Word je graag actief geïnformeerd over de inschrijvingen, dan kan je hier aanmelden voor onze nieuwsbrief.